varsling.png
pulsgraf.png
respirasjonsgraf.png

Bilde 2 og 3 vise målinger over en kort periode. 

Den kraftige linjen viser en snitt av verdiene. De loddrette strekene viser maksimale og minimale verdier. 

Dette viser hvor varierende en puls og respirasjon kan være, selv om brukeren ser tilsynelatende rolig ut. 

 

Her ville det vært naturlig å settes alarmgrensene slik: 

 

Puls: 110/60 

Respirasjon: 20/5 

 

En alarm vil ikke utløses etter kun en registrering under eller over det en har satt som alarmgrense. Systemet sjekker flere ganger om dette stemmer før alarm utløses. 

 

-

 

Alarmer for ut av seng settes i den perioden brukeren skal være i sengen. Brukeren kan også der dette er mulig bestemme når han ønsker å bli observert. Det vanligste er at dette er på nattestid. 

Bilde 4 viser alarm satt fra 22:00 til 08:00. Går brukeren ut av sengen og ikke kommer tilbake etter 10 minutter vil det gå en alarm. 

Hvis dette er en bruker som selv går på toalettet nattestid og bruker litt tid på dette, vil det være hensiktsmessig å sette «send varsling» tiden opp med noen minutter. 

tomsengvarsling.png

Hvordan sette alarmer​

 

For å kunne sette alarmer hensiktsmessig er det viktig å få en oversikt over brukerens data. 

Ved å overvåke brukerens puls og respirasjon over en periode vil en se hva som er normalt for han/henne. Du følger brukeren over en periode når han/hun har det bra, alarmgrensene skal ta utgangspunkt i hva som er vanlig for pasienten.