NORSK TELEMEDISIN AS
 
NORSK TELEMEDISIN AS
 

SAMFUNNSØKONOMI

Siden 2011 har Norsk Telemedisin vært i det norske markedet med digitalt tilsyn. Gjennom disse årene har vi erfart samfunnsnytten av våre produkter og tjenester. Med fremtidens andel av eldre mennesker, er telemedisin viktig for å opprettholde velferdsstaten.

To av våre kommuner sier følgende i rapporter etter bruk av digital tilsyn fra Norsk Telemedisin:

  • Erfaringane me har gjort oss viser at me i liten grad har behov for å gå inn til brukarane om nettene. Brukarane er svært nøgde og melder frå om at dei søv mykje betre, og kjenner seg trygge.

  • Bruker av digitalt sier det er godt å slippe å ligge halv-våken for å følge med når nattjenesten kommer og høre om de låser døra etter seg når de går.
     

  • Som hjemmesykepleier kan jeg nå bruke mer tid hos de pasientene som trenger hjelp, for jeg vet at jeg enkelt kan sjekke de andre pasientene mine via telefonen.  Det gir også en trygghet at jeg mottar alarmer automatisk om uhell skjer.

Og regnestykkene gir et enda bedre inntrykk. En av våre kunder har beregnet at foruten tryggheten digitalt tilsyn gir både bruker og helsepersonell, så har man i hjemmesykepleien en besparelse på kr 125.000 pr år, per pasient.