Telemedisinsk tilsyn

Trygghet for alle over alt

  • Ut-av-seng sms varsling

  • SMS varsling ved unormal puls

  • SMS varsling ved unormal respirasjon

  • Kameratilsyn (dag/natt)

  • Alt kan aksesseres fra mobiltelefon eller PC.

  • Meget enkel installasjon

avisutklipp fvn.png