Personvernerklæring. 

 

Bakgrunn. 

 

Personvern er viktig for både våre kunder og oss i Norsk Telemedisin AS (NTM). Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av eventuelle personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.  

Det inngås en Databehandlingsavtale mellom behandlingsansvarlige (kunde) og databehandler (NTM). Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov av 14.april 2000 nr.31 om behandling av personopplysninger av forskrifter av 15.desember 2000 nr 1265. Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. 

 

Databehandlingsansvar. 

NTM ved Daglig Leder er databehandlingsansvarlig for eventuelle personopplysninger som skulle komme NTM i hende. 

 

Formål med behandling av data. 

NTM benytter seg av et kunderegister og utstyrsregister for å kunne utføre vedlikehold og oppdatering av teknisk utstyr. 

NTM kan i forbindelse med teknisk service, få tilgang til pasientdata.  

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. 

Grunnlaget for å behandle personopplysninger er å oppfylle en avtalerettslig forpliktelse ovenfor kunder, eller for å utføre tjenester etter kundens ønske. 

 

Hvilke personopplysninger behandles. 

Personopplysninger og helseopplysninger som skulle komme NTM i hende, håndteres i overensstemmelse med Lov om behandling av personopplysninger. Alle helseopplysninger behandles i et lukket datasystem, hvor sikkerhet og adgangskontroll er bygget inn. 

 

 

Frivillig. 

Kunden har ansvar for å innhente samtykke fra pasient/bruker, evt vedtak fra Fylkeslege ol. Der samtykke ikke kan innhentes. 

 

Utlevering og sikring av opplysninger. 

NTM har underskrevet taushetserklæringer, og personopplysninger som måtte komme NTM i hende gis ikke videre. NTM oppbevarer ikke pasientopplysninger men kan innhente administrative opplysninger om brukerens bruk av systemene. 

 

Arkivering, retting og sletting. 

Etter avsluttet kundeforhold vil NTM slette alle data med unntak av de situasjoner det er nødvendig å beholde data for å oppfylle avtalerettslige forpliktelser.  

 

Innsynsrett. 

Hver kunde har rett til å be om oversikt over all informasjon NTM har om kunden, inklusive en logg over hvilken aktivitet det er hos en enkelt pasient. En pasient har rett til å be om det samme. 

 

Hvem som helst kan ta kontakt med NTM og få informasjon om hvordan selskapet generelt behandler pasientopplysninger.