Pakkens innhold:

pakke.jpg

Du trenger kun å koble strømledning til de ulike komponentene. 

 

Dersom HUB har stått lagret mer enn 12 timer uten strøm kan denne være utladet. Det kan da ta opp mot 15 minutter før enhetene kobler seg til nettet. 

Det er derfor viktig at HUB står tilkoblet strøm noen timer og at en tester både kamera og sengesensor før en setter det ut til bruker. 

Det kan være nødvendig å trekke ut strømmen til HUB og sette denne i igjen om en ikke får kontakt med begge enhetene. 

Plassering av sengesensor 

 

Plassering av sengesensoren er viktig. To forhold som det må tas hensyn til: 

  • Orienteringen av sengesensoren må være den samme som på figuren risset inn i sensoren. 

  • Sengesensoren måler vibrasjonene som oppstår når blodet pumpes gjennom kroppen. Den må derfor plasseres der det er mest optimalt å måle disse vibrasjoner.   


sengeplassering.jpg

I figuren over vises de ulike plasserings muligheter for sengesensoren. 

  1. Under overmadrassen. Merk - plasser IKKE sensoren under en person, men på siden av personen mot ytterkanten av madrassen. Den anbefalte avstanden fra person er MER enn 20 cm! 

  2. På selve senge rammen. 

  3. På siden av sengen. 

 

 

 

Bildene under illustrerer noen mulige plasseringer av sengesensorer. 

plassering.jpg

Brukermanual for digital tilsynspakke