Av sikkerhetsmessige årsaker har vi ikke mulighet til å gå inn på din NTMHUB og legge pasient til hub, det gjør du via NTMHUB-portalen som administrator.

 

  1. Gå inn på pasienter.

  2. Velg ny pasient.

  3. Legg inn data på pasienten.

  4. Trykk på pilen på hub og velg den som skal benyttes.

  5. Lagre

Koble HUB til pasient