Koble strøm fra sengesensor

 

Fjern deksel fra sengesensor

Koble til strøm – det blinker grønt og oransje på fremsiden av sengesensoren. Vent til det kun lyser grønt.

Sett deksel på sengesensor. NB: rett vei!

Gå til nettverk, velg Murata. Passord 24681012

 

Gå til nettside: http://192.168.253.1 i din web-browser

Velg Bed Sensor  Start  Følg instruksjonene

Velg System info  Reboot the complete configuration  OK

 

Vent i ca 1 min

Sensor skal nå lyse grønn og blinke grønt og oransje


Det er en fordel å gjøre dette en gang i måneden.
 

Kalibrering av sengesensor