HELSEFORSKNING

" Vi har som mål at NTM kontinuerlig bedriver forsknings og utviklingsarbeid basert på samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale forsknings og teknologi miljøer."

Dr. Vidar Arnulf

Vår forskningsvirksomhet skal være basert på evidence based forskning eller best practice prinsipper.

 

Kommuner og helsepersonell kan søke støtte til forskning basert på våre teknologiske løsninger.

 

I den grad personvern tillater vil NTM regelmessig publisere erfaringsdata basert på vår virksomhet.

SØKER FORSKERE 

Vi søker forskere som ønsker å se på sammenhengen mellom aktivitet og søvnkvalitet. 

Ta kontakt med oss om du skulle være interessert.

SØKER FASTLEGER

Vi søker etter fastleger som vil være med å se på mulighetene for å benytte velferdsteknologi i behandlig av pasienter hjemme.

Ta kontakt med oss om du skulle være interessert.

BEHANDLIG AV KRONISK SYKE I HJEMMET

Vi søker etter sykehusavdelinger som ønsker å se på muligheten til å bruke velferdsteknologi i behandling og oppfølging av kronisk syke i hjemmet.

Ta kontakt med oss om du skulle være interessert.