FEILSØKING 

 

Hva er forskjell på eier og administrator? 

 • Foreløpig ingen forskjell nå. Tanken er at eier er den som har fullmakt til å bestille nye enheter og er den offisielle kontaktpersonen mellom kommune og NTM. 

Kan en sjekke logg lenger bak i tid enn det som vises på skjermen? 

 • Per i dag vises de siste 50 loggene. . Det kan bestilles logger lengre bak i tid av NTM. Vi ser på muligheten for å kunne printe loggen direkte ut fra pasientens side. 

 

Er det batteri på systemet om strømmen skulle gå? 

 • Hubben har en batterikapasitet på ca 1 time. Det er ingen batteribacup på kamera og sengesensor. 

 

Systemet kommer ikke online selv om det er koblet til strøm. 

 • Er systemet nettopp koblet opp kan det gå 15 min før dette får kontakt med nett. Kommer det ikke online etter 15 min; ta strømmen på Hub og sett den i igjen. Gjenta dette hvis ingen effekt. 

 

Kameraet virker ikke. 

 • Sjekk at kameraet er koblet til strøm.  

 • Er kameraet koblet til strøm men likevel ikke virker: koble fra strøm i ca 5 sek og koble til strøm igjen. Vent et minutt. Det skal lyse sammenhengende grønt og vil da forhåpentligvis virke. 

 

Sengesensoren virker ikke. 

 • Sjekk at det er koblet til strøm. 

 • Koble fra strøm i 5 sek og koble til strøm igjen. I tillegg til grønt lys skal det innimellom blinke oransje. 

 • Kalibrer sengesensor om ikke dette virker. 

 

Alarmene går hele tiden. 

 • Det er ikke samsvar mellom satte alarmer og pasientens målinger. Se verdiene til pasienten over en liten periode og sett alarmene utfra dette. 

 

Sengesensor viser at kunden er ute av senga selv om han er i seng. 

 • Er pasienten veldig urolig kan dette forekomme. 

 • Fra pasienten har vært opp og til han legger seg kan det gå opp mot 2-3 minutter før dette registreres som en stabil måling på sengesensoren. 

Hvis ikke noe av dette gjør at systemet fungerer igjen, ta kontakt med Norsk Telemedisin på support@norsktelemedisin.no