DIGITALT VAKTROM

Siden 2011 har Norsk Telemedisin vært i det norske markedet med digitalt tilsyn. Gjennom disse årene har vi lyttet til våre kunder og utviklet en svært unik og brukervennlig plattform for digitale tilsyn.

MOBIL PLATFORM

Autorisert personell kan logge seg inn på vårt digitalt vaktrom, og enkelt aksessere ulike sensorer og kameraer fra et intuitivt grensesnitt. Sensordata og logging oppdateres kontinuerlig, og all kommunikasjon er kryptert.

ALARMER

Ved å sette alarmer ved grenseverdier, kan også personell og pårørende varsles umiddelbart via SMS om en hendelse skulle inntreffe.

 

RESSURSBESPARENDE

Hver måned skjer det tusener av digitale tilsyn med denne plattformen, noe som gir pasientene bedre nattesøvn og sparer store ressurser for kommunene.

INTEGRASJON

Vårt digitale vaktrom kan enkelt integreres med journalsystemer igjennom vår krypterte API.